Pomoc a podpora Profesionální přístup

Pomoc a podpora

Read More

Profesionální přístup

Read More
ADVOKÁTI

Mgr. Ing. Martin Schwarz Právní praxi vykonává od roku 2002, nejprve jako firemní právník (5 let pro stavební společnost HOCHTIEF CZ a.s.), od roku 2008 do roku 2011 jako advokátní koncipient a od roku 2011 jako advokát. Specializuje se zejména na stavební právo a právo nemovitostí, právo obchodní a právo společnosti, občanské právo a trestní […]

Read More

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Naše advokátní kancelář poskytujeme právní služby v rámci platného práva na území ČR, a to jak fyzickým, tak právnickým osobám. Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby se zaměřením zejména na: Právo občanské, Právo obchodní a právo společnosti , Trestní právo, Stavební právo, Správní právo, Insolvenční právo Veřejné zakázky a právo hospodářské soutěže, Pracovní právo a […]

Read More

CENA PRÁVNÍCH SLUŽEB

Za poskytované právní služby je možno s klientem sjednat odměnu za úkon právní služby smlouvou nebo mimosmluvně. Mimosmluvní odměna je klientovi účtována dle vyhl. č. 177/1996 Sb. (Advokátní tarif) s tím, že s klientem se nesepisuje smlouva o právním zastoupení. Zastoupení je převzato toliko na základě plné moci. Smluvní odměna je sjednávána advokátní kanceláří inviduálně […]

Read More

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Naše advokátní kancelář poskytujeme právní služby v rámci platného práva na území ČR, a to jak fyzickým, tak právnickým osobám.
Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby se zaměřením zejména na:

  • Právo občanské,
  • Právo obchodní a právo společnosti ,
  • Trestní právo,
  • Stavební právo,
  • Správní právo,
  • Insolvenční právo
  • Veřejné zakázky a právo hospodářské soutěže,
  • Pracovní právo a rodinné právo.

Právní služby jsou poskytovány nejen českým, ale i zahraničním klientům, a to v anglickém jazyce.
Naše advokátní kancelář se při výkonu právních služeb řídí zásadami, které vyplývají ze stavovských předpisů vztahujících se k výkonu povolání advokáta v České republice, a dále Etickými pravidly, které jsou Advokátní komorou České republiky přijaty v rámci Evropské unie jako Kodex chování advokátů Evropských společenství.

Web Box
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur porta, dui a fermentum commodo, felis magna scelerisque urna, nec luctus dolor ipsum sit amet neque. Duis ut sem volutpat, finibus odio euismod, facilisis odio.

Read More

Web Box
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur porta, dui a fermentum commodo, felis magna scelerisque urna, nec luctus dolor ipsum sit amet neque. Duis ut sem volutpat, finibus odio euismod, facilisis odio.

Read More

NAŠE KANCELÁŘ

Naše advokátní kancelář, nabízí našim klientům výhody individuálního přístupu advokátů při jejich současné zastupitelnosti, a zároveň umožňuje poskytovat právní služby také na Moravě. Individuální přístup Přijatelné ceny Zastupování před soudy všech stupňů Advokátní kancelář sídlí v Černošicích a její působnost je v Praze a okolí, ale rovněž v Bruntále a Uherském Hradišti, kde má pobočky. .Advokáti mají […]

Read More »