POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Naše advokátní kancelář poskytujeme právní služby v rámci platného práva na území ČR, a to jak fyzickým, tak právnickým osobám.
Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby se zaměřením zejména na:

  • Právo občanské,
  • Právo obchodní a právo společnosti ,
  • Trestní právo,
  • Stavební právo,
  • Správní právo,
  • Insolvenční právo
  • Veřejné zakázky a právo hospodářské soutěže,
  • Pracovní právo a rodinné právo.

Právní služby jsou poskytovány nejen českým, ale i zahraničním klientům, a to v anglickém jazyce.
Naše advokátní kancelář se při výkonu právních služeb řídí zásadami, které vyplývají ze stavovských předpisů vztahujících se k výkonu povolání advokáta v České republice, a dále Etickými pravidly, které jsou Advokátní komorou České republiky přijaty v rámci Evropské unie jako Kodex chování advokátů Evropských společenství.